Αλλαγές εντός 4ρων εργάσιμων ημερών. Δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.